ECO GALVANIC

ecognized

Kvalitet & miljö

Processer enligt EU-direktivet

Våra miljövänliga processer för ytbehandling av detaljer till fordonsindustrin uppfyller EU-direktivet, Volvos miljöstandard och Autolivs AS 5.

Hela koncernen arbetar enligt SS-EN ISO 9001:2015 och godkänd leverantör till Volvo, Scania och Autoliv.

Miljövänligt trevärt krombad & passiveringar

Som första legoytbehandlare i Sverige installerade ECOgalvanic miljövänligt trevärt krombad. Vi använder oss av ultrafiltrering i vår alkaliska tvättanläggning och jonbytarteknik på våra Cr3+ baserade passiveringar.

Delar av processvattnet renas med hjälp av omvänd osmos och leds tillbaka som sköljvatten. Vi har processer fria från sexvärt krom för passivering av zink och zink-järn samt zink-nickel.

Uppstår det några frågor kring "Kvalitet och Miljö" så är Berndt Schimanke den Ni skall kontakta. Ni når honom på berndt.schimanke@ecogalvanic.se